สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง TS Online เซิร์ฟเวอร์ Paradize X
>>รายละเอียด <<
ไอเทมเทพที่แจกไปแล้วตามโปรโมชั่นครบรอบ 3 ปีนะครับ
# เจ้าของ pid TS ID เซิฟเวอร์ ไอเทม
1 Pandora 302498 2 [ฉลอง 3 ปี] แขนฟ้าโปร่ง (เลเวล160)
2 Pandora 302500 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
3 Dotpopper 212305 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
4 ThornZ 206860 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
5 genjitaru 301485 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
6 TongZ 206871 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
7 porhkung 206410 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
8 Stalker 203843 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
9 Stalker 203844 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize2
(ถุงสุ่มดาวลิโป้)
10 Stalker 203868 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
11 PeacieZ PiZZa 207030 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
12 Bownie 201693 2 [ฉลอง 3 ปี] รองเท้าปิศาจ (เลเวล160)
13 PeacieZ PiZZa 207090 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
14 Theboya 200819 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
15 Theboya 205850 1 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
16 lukets 302393 2 [ฉลอง 3 ปี] เกราะไถ่ทัณฑ์ (ATK)
17 Dangel2ouS 205939 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
18 Nealniez`* 206678 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
19 Tanny2 205381 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
20 Nealniez`* 206680 2 [ฉลอง 3 ปี] หน้ากากยมทูต (เลเวล160)
21 sell002 230322 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อป้องกันบู๊
(สุ่มหมวก/แขน ATK เวล 170)
22 jkung 206451 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
23 chaninvi02 203005 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
24 Akira 301737 1 [ฉลอง 3 ปี] รองเท้าทัณฑ์ (ATK)
25 นมขวด 206136 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบอาวุธเซียน
(สุ่มอาวุธ ATK เวล 170)
26 kongkung 302115 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบป้องกันบู๊
(สุ่มเสื้อ/เท้า ATK เวล 170)
27 Hathairat01 205510 2 [ฉลอง 3 ปี] แขนไถ่ทัณฑ์ (ATK)
28 FRFIXKYTH 205926 2 [ฉลอง 3 ปี] หมวกพรตทัณฑ์ (INT)
29 chaninvi03 203625 2 [ฉลอง 3 ปี] ปลอกแขนอหังการ (เลเวล160)
30 chaninvi03 203625 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
31 Lordtopzz 203217 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
32 ปยร. 201513 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
33 NoLiMIT 200064 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบป้องกันบู๊
(สุ่มเสื้อ/เท้า ATK เวล 170)
34 JangLaiJr 302513 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
35 ปยร. 204072 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
36 KiRinSine 350270 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบอาวุธเซียน
(สุ่มอาวุธ ATK เวล 170)
37 joolekk 302519 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
38 porwakeup 202957 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
39 TonyPatipatt 206487 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
40 boy13 202843 2 [ฉลอง 3 ปี] มือไถ่ทัณฑ์ (INT)
41 oatate 302545 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
42 Jeibreaüh 301972 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวลกซุน
43 taweep218 300444 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวบังทอง
44 Jeibreaüh 301975 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
45 SweetPocky! 302090 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อป้องกันบุ๋น
(สุ่มหมวก/แขน INT เวล 170)
46 garvin 205971 2 [ฉลอง 3 ปี] ใจเฟยเทียน (เลเวล160)
47 กระบือ 301259 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบป้องกันบุ๋น
(สุ่มเสื้อ/เท้า INT เวล 170)
48 takeover 203238 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวลกซุน
49 My_WoRlDs 205637 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
50 Targaryen 290150 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
51 eateat2 218186 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
52 Targaryen 302194 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
53 aoedonmuang 201082 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
54 Targaryen 301132 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
55 Jaramae 202218 2 [ฉลอง 3 ปี] ชุดยาวไถ่ทัณฑ์ (INT)
56 benzonly 202012 2 [ฉลอง 3 ปี] หมวกไถ่ทัณฑ์ (ATK)
57 benzonly 212248 2 [ฉลอง 3 ปี] รองเท้ายมโลก (เลเวล160)
58 Hathairat01 206516 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize2
(ถุงสุ่มดาวลิโป้)
59 banana 300556 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวลิโป้
60 gamekot 302598 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
61 RyuKi 204990 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
62 BiGPaoPao 302563 2 [ฉลอง 3 ปี] เท้าแพรทัณฑ์ (INT)
63 Stalker 300687 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
64 Bank_mamo 242736 2 [ฉลอง 3 ปี] เท้าฟ้าโปร่ง (เลเวล160)
65 Dangel2ouS 205979 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
66 Dangel2ouS 204430 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวลิโป้
67 Dangel2ouS 205978 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบอาวุธเซียน
(สุ่มอาวุธ INT เวล 170)
68 taweep218 300442 2 [ฉลอง 3 ปี] มือปิศาจ (เลเวล160)
69 wszfoster 302539 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
70 bakery009 203653 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
71 KiRinSine 350265 2 [ฉลอง 3 ปี] เกราะฟ้าโปร่ง (เลเวล160)
72 GoriWoot 300958 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
73 KiRinSine 350267 2 [ฉลอง 3 ปี] มือไถ่ทัณฑ์ (INT)
74 hotmylo01 205035 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
75 KiRinSine 350262 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
76 Theboya 204070 1 [ฉลอง 3 ปี] พัดเบญจอัคคี (เลเวล160)
77 JangLaiJr 302622 2 [ฉลอง 3 ปี] หมวกพรตทัณฑ์ (INT)
78 kingkongba13 251000 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
79 sellmaa 298999 2 [ฉลอง 3 ปี] แขนไถ่ทัณฑ์ (ATK)
80 worawitt 298998 2 [ฉลอง 3 ปี] ชุดยาวไถ่ทัณฑ์ (INT)
81 mangtox102 298996 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
82 DrakBlack 204325 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
83 mangkason101 299790 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
84 SKSIMPLEZ 300980 2 [ฉลอง 3 ปี] ชุด4ทิศแปดทาง (เลเวล160)
85 Lordtopzz 205676 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
86 Lordtopzz 202857 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
87 sombatwa 301373 2 [ฉลอง 3 ปี] ชุดยมโลก (เลเวล160)
88 itboom 302006 2 [ฉลอง 3 ปี] ตำรายมโลก (เลเวล160)
89 sombatwa 301113 2 [ฉลอง 3 ปี] หมวกเทพปีศาจ (เลเวล160)
90 Ckapong 209239 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
91 rattakorn 300814 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
92 rattakorn 300814 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
93 rattakorn 300180 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวลิโป้
94 engake 204981 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
95 rattakorn 300814 2 [ฉลอง 3 ปี] หยกอหังการ (เลเวล160)
96 มอหมู 202622 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
97 Arabica 220221 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
98 jkung 200634 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
99 jkung 206549 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
100 jkung 200342 2 [ฉลอง 3 ปี] พู่กันไถ่ทัณฑ์ (INT)
101 Paranoid 292996 2 [ฉลอง 3 ปี] เกราะอหังการ (เลเวล160)
102 SKSIMPLEZ 302430 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
103 sombatwa 202033 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวขงเบ้ง
104 sombatwa 301115 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
105 IceShark 200076 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
106 wutkung5511 206505 2 [ฉลอง 3 ปี] แส้คู่ไถ่ทัณฑ์ (ATK)
107 wutkung5511 206509 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวขงเบ้ง
108 ดช เก๋า 203905 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวสุมาอี้
109 eateat2 302121 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
110 eateat2 302125 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize2
(ถุงสุ่มดาวลิโป้)
111 eateat2 302122 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
112 takeover 206579 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
113 Targaryen 290150 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
114 takeover 206581 2 [ฉลอง 3 ปี] เท้าเทพปีศาจ (เลเวล160)
115 HappyMoon 271106 2 [ฉลอง 3 ปี] กระบี่ฟ้าโปร่ง (เลเวล160)
116 eateat1 202943 2 [ฉลอง 3 ปี] หมวกไถ่ทัณฑ์ (ATK)
117 sombatwa 350247 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบป้องกันบุ๋น
(สุ่มเสื้อ/เท้า INT เวล 170)
118 eateat1 253302 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
119 sombatwa 350250 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวบังทอง
120 sombatwa 350249 2 [ฉลอง 3 ปี] สมบัติตกหล่น (เลเวล160)
121 Pandora 302498 2 [ฉลอง 3 ปี] เกราะเทพปีศาจ (เลเวล160)
122 Dangel2ouS 204225 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
123 website3 203074 2 [ฉลอง 3 ปี] รองเท้าอหังการ (เลเวล160)
124 gamekot 206587 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
125 Cruel 211046 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
126 Cruel 201640 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
127 Aiilopay 206338 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
128 kjjunior 204949 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบอาวุธเซียน
(สุ่มอาวุธ INT เวล 170)
129 Dangel2ouS 207770 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
130 EaZyTs 250062 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
131 aoedonmuang 262531 2 [ฉลอง 3 ปี] หมวกอหังการ (เลเวล160)
132 เก๋าโจ 206889 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อป้องกันบู๊
(สุ่มหมวก/แขน ATK เวล 170)
133 NATTAMILDD 206663 2 [ฉลอง 3 ปี] พู่กันไถ่ทัณฑ์ (INT)
134 UPRT 203876 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
135 NameDX 206120 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวสุมาอี้
136 RonnRit 200080 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวขงเบ้ง
137 นมขวด 205124 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
138 พิซซ่า 206332 1 [ฉลอง 3 ปี] ดาวบังทอง
139 Royal_knighT 206850 2 [ฉลอง 3 ปี] เท้าแพรทัณฑ์ (INT)
140 Autstar 208900 2 [ฉลอง 3 ปี] แส้คู่ไถ่ทัณฑ์ (ATK)
141 โคตวย 201962 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อป้องกันบุ๋น
(สุ่มหมวก/แขน INT เวล 170)
142 Pandora 204165 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
143 MewAndDew 204476 2 [ฉลอง 3 ปี] เกราะไถ่ทัณฑ์ (ATK)
144 Valkyrjea 302651 1 [ฉลอง 3 ปี] มือปีศาจยมโลก (เลเวล160)
145 โฟมตี้ 300066 1 [ฉลอง 3 ปี] ดาวสุมาอี้
146 genjitaru 206475 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
147 Stalker 206497 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
148 Stalker 300686 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
149 IceShark 290908 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
150 IceShark 200076 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
151 Namkangyang 204672 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
152 JoKer 206923 2 [ฉลอง 3 ปี] ดาวลกซุน
153 SKSIMPLEZ 302616 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
154 Cruel 211045 1 [ฉลอง 3 ปี] รองเท้าทัณฑ์ (ATK)
155 octopus1 202381 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
156 mormoo1983 202851 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
157 มอหมู 202572 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
158 โฟมตี้ 300069 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
159 Rossix 302587 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize2
(ถุงสุ่มดาวลิโป้)
160 oatate 206867 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
161 oatate 206869 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
162 sonanss 206612 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
163 BiizKiTz 202469 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
164 anakin 204809 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
165 oatate 302544 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
166 K|@KunG 301091 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
167 กากล้า 301341 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
168 triplets sand 228942 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
169 Hathairat01 206617 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
170 konchawan25 204138 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
171 boyphuket408 301263 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
172 banana 300556 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
173 Foadtyy 206445 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
174 BenzThawatchai 302580 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
175 Bank_mamo 242739 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
176 Anatasia 298111 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
177 Anatasia 298117 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
178 excelkungZz 253501 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
179 excelkungZz 301693 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
180 Noahartz 300833 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
181 tototoy 201635 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize1
(ถุงสุ่มดาว4เทพ)
182 LaLaLa 206817 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
183 คุณหมี 300471 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize2
(ถุงสุ่มดาวลิโป้)
184 M_Anetty 254008 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
185 M_Anetty 252722 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
186 satit90564 206720 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
187 IceShark 200079 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
188 Noctis 206091 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
189 medium 202612 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
190 SKSIMPLEZ 302620 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
191 SKSIMPLEZ 302619 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
192 JinJin 302662 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
193 nongfar 300767 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize1
(สุ่มไอเทม160)
194 Fighter 202721 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
195 IceShark 302292 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
196 Bank_mamo 242740 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize4
(สุ่มไอเทมฟ้าเลิศ)
197 Mihawk 204998 1 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize3
(สุ่มไอเทมไถ่ทัณฑ์)
198 Aunja 201147 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
199 nutnut 234777 2 [ฉลอง 3 ปี] ห่อทองParadize2
(ถุงสุ่มดาวลิโป้)
200 Dangel2ouS 212236 2 [ฉลอง 3 ปี] หีบรางวัลParadize2
(สุ่มไอเทม170)
ไอเทมเทพที่ยังเหลืออยู่
# เจ้าของ pid TS ID เซิฟเวอร์ ไอเทม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม และ พูดคุยกันได้ที่
อย่าลืมเข้าไปกด Like และติดตามพวกเราที่