สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่ง TS Online เซิร์ฟเวอร์ Paradize X
ข้อกำหนดการสมัคร
  • Username(ชื่อผู้ใช้) ต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น ความยาว 6-15 ตัวอักษร
  • Password (รหัสผ่าน) ต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น ความยาว 6-15 ตัวอักษร
  • Email (อีเมลล์) กรุณาระบุอีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถยืนยัน เพื่อขอ ID เกมส์ได้
  • Birthday (วันเกิด) กรุณาระบุวันเกิดจริงของท่าน เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆ (เช่นลืมพาส)
  • Display name(ชื่อสำหรับแสดงในระบบ) ใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ก็ได้ ความยาว 3-20 ตัวอักษร
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม และ พูดคุยกันได้ที่
อย่าลืมเข้าไปกด Like และติดตามพวกเราที่